Gardino Balkonkert Szépségverseny Versenyszabályzat

Jelen Versenyszabályzat a Gardino Magyarország Kft. által megvalósuló „Gardino Balkonkert Szépségverseny” versenyének (a továbbiakban: Verseny) szabályait tartalmazza, ezért kérjük, a Versenyben való részvétel előtt figyelmesen olvasd el! A Versenyszabályzatot a Szervező a gardino.hu oldalon teszi közzé és biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét a Verseny ideje alatt.

 1. A Verseny szervezője

A Verseny szervezője és az annak során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Gardino Magyarország Kft (Székhely: 1117 Budapest, Garda utca 4. B.ép. 6. em. 2.., Cégjegyzékszám: 01-09-376606; Adószám: 28845481-2-43, továbbiakban: Szervező), amely a jelen Versenyszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 1. Részvételi feltételek

A Versenyben azok a 16. életévüket betöltött magyarországi lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkező természetes személyek indulhatnak és vehetnek részt, akik a Versenyszabályzatnak megfelelően regisztráltak és ezáltal magukra nézve elfogadták és teljesítik a Versenyszabályzat feltételeit (a továbbiakban: Pályázó).

A Versenyben a részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező, vagy más termékének, vagy szolgáltatásának igénybevétele.

A Pályázók vállalják, hogy nyertesség esetén a Nyereményre jogosultságukat magyarországi lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolvánnyal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása megtörténjen. A nyertesek postai úton kapják meg a nyereményüket, a regisztrációkor megadott cím alapján.

A Versenyben nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Versennyel kapcsolatos feladatokat ellátó esetleges megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

III. A Verseny leírása és célja

A Verseny megvalósulási helye a https://gardino.hu/pages/balkonkert-szepsegverseny oldal, időtartama az V. pont szerint alakul.

A Verseny célja, hogy jó minőségű fotókon keresztül mutassa meg, hogy milyen dísznövényeket, egynyári- és évelő virágokat, fűszernövényeket, dézsás növényeket ültettek közvetlen környezetükben az érintettek, milyen növényekkel szépítik balkonjaikat és erkélyeiket.

A pályaműveket – kizárólag online regisztrációt követően – elektronikus úton lehet feltölteni a https://forms.gle/QYDhq3daSGtUGCap9 oldalra. Pályázni 2021. június 22 , vagy azt követően készült, a dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcstermő növényeket kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató balkonkerti/előkerti fotókkal és egy maximum 400 karakteres leírással lehet 3 kategóriában:

 • Legszebb balkon
 • Legtermőbb balkon
 • Legötletesebb balkon

A Pályázót terheli annak felelőssége, hogy a fotókon esetlegesen szereplő személyek hozzájárulásukat adják a felvétel elkészítéséhez és felhasználásához. Amennyiben a fotókon szereplő személy maga a Pályázó, a fotók feltöltésekor szükséges nyilatkoznia a fotók felhasználására vonatkozó hozzájárulásáról. Amennyiben a fotókon további személy(ek) is szerepel(nek), úgy a pályázat leadásával egyidejűleg minden, a fotókon szereplő személytől szükséges hozzájárulást küldeni a segitunk@gardino.hu e-mail címre. A be nem érkező hozzájárulás(ok) hiányában az érintett fotók érvénytelenek és a Szervező által törlésre kerülnek. Ilyen esetben az érintett pályázat elbírálása a többi beküldött fotó alapján történik, amennyiben több fotó került feltöltésre. Amennyiben az érintett pályázatban nem található a versenyszabályzat alapján értékelhető fotó, a pályázat érvénytelen és a Szervező által törlésre kerül.

Egy Pályázó maximum 3 fotót küldhet be, a három kategóriában egyenként 3-3 darabot. Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton azzal, hogy nem számít manipulációnak a szokásos fotográfiai korrekció (színek, tónusok, fényerő beállítása). A képek egyenként maximum  10MB méretűek lehetnek, JPG formátumban. A Pályázó csak a saját balkonjáról készült képpel nevezhet, egyéb esetben a versenyből kizárásra kerül.

Kérünk minden Pályázót, hogy lehetőség szerint a fotók között legyen olyan, amely a teljes növénykompozíciót, tehát a teljes előkertet vagy erkélyt/balkont ábrázolja, valamint olyan is, amely annak részleteit mutatja meg. Pályázó az internetes közönségszavazásra bocsátott, illetve a nyertes fotókra vonatkozóan határozatlan időre felhasználási engedélyt ad a Szervező részére annak érdekében, hogy az érintett fotók a nagyközönség számára is bemutatásra kerülhessenek, a Pályázó nevének és lakhelyének (település neve) feltüntetésével.

A Versennyel kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén a Pályázó a következő elérhetőségen kaphat segítséget: segitunk@gardino.hu.

 1. Díjak és nyeremények

A szakmai zsűri döntése alapján mindhárom kategóriában egy induló részesül díjazásban.
• Kategóriánként 1 fődíjat osztunk ki, melyek díjazása egyenként 20.000 forint értékű vásárlási utalvány a gardino.hu webshopon.


A bírálat során keressük kategóriánként a legszebb kertépítészeti kompozíciót, a legszínesebb növénykavalkádot, a legkreatívabb egyedi megoldásokat, a legkorszerűbb fenntartható növény-alkalmazást, a legínycsiklandozóbb (ehető növények, zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények) előkertet.

A beküldött alkotásokból 1 közönségdíj is kiosztásra kerül , melyek díjazása egy 20.000 forint értékű vásárlási utalvány a gardino.hu webshopon.

 Közönségdíj

 A verseny keretein belül, a három kategórián felül elindul egy Közönségszavazás a https://www.facebook.com/www.gardino.hu (továbbiakban 'Facebook oldal') oldalon, melynek győztese elnyeri a "Gardino Balkonkert Szépségverseny Közönségdíj"-at (továbbiakban 'Közönségdíj'). A pályázat során beérkezett képek közül a Szervező kiválaszt a Pályázó képei közül 1db képet, ami leginkább megjeleníti a balkonkert egészét. A Szervező ezt feltölti Facebook oldalán egy albumba (https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.gardino.hu&set=a.2590201207951267), ezáltal lehetőséget biztosítva a közönség szavazásra. A Pályázó a pályázat beküldésével hozzájárul, hogy a képét a szervező nyilvánosságra hozza a Facebook oldalán a Keresztnevével és a pályázat során megadott Település nevével együtt. A Közönségszavazás időszaka után letelt, a legtöbb lájkot kapott fénykép nyeri el a Közönségdíjat.

A Pályázó a pályázat beküldése során megjelöltheti hogy melyik képet szeretné a Közönségzsvazásra bocsátani. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szervező választja ki a beküldött képek alapján azt a képet, ami leginkább teljeskörűen ábrázolja a balkonkert egészét.

A közönségszavazás és tartalma nem a Facebook vagy bármi nemű harmadik fél által szervezett vagy szponzorált.

Közönségszavazás időszaka: 2021. július 5 hétfő, 10:00 -július 9 péntek,23:59.

 1. Nevezési időszak, határidők, eredményhirdetés időpontja

Pályázati időszak: 2021. június 22. napján 00 óra 00 perctől 2021. július 4. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig
Bírálati szakasz: 2021. július 4-9.
Közönségszavazás: 2021. július 5-július 9.
Eredményhirdetés: 2021 július 10.

 1. A pályázatok értékelése

  A pályaműveket 3 tagú szakmai zsűri bírálja el. A zsűri a nyertes pályaműveket többségi szavazással választja ki a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő pályaművek közül.

  Az eredményeket a https://gardino.hu/pages/balkonkert-szepsegversenyoldalon, valamint a https://www.facebook.com/gardinohu oldalon tesszük közzé. A zsűri döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

VII. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező a Facebook oldalán  poszt formájában hirdeti ki, és a  https://gardino.hu/pages/balkonkert-szepsegverseny oldalon is megjeleníti.

A Nyertessel a Szervező a pályázat során megadott email címen keresztül veszi fel a kapcsolatot.

A Nyertes vállalja, hogy az emailben történt értesítés után 10 munkanapon belül a segitunk@gardino.hu e-mail címen adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát a kapcsolat-felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti, erről a Szervező email üzenet formájában értesíti a Nyertest. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

VIII. További feltételek és tájékoztatás

A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Versennyel kapcsolatban felmerülő technikai hibákért (hardver vagy szoftver hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Versenybe, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus, stb.).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan Verseny, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Versenyből bárkit indoklás nélkül kizárjon. Amennyiben a Pályázó bármely okból nem felel meg a Versenyszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Pályázót a Versenyből kizárhatja. Amennyiben a Pályázó a Versenyszabályzat feltételeit - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Versenyből szintén kizárásra kerül. Amennyiben a Verseny során a Pályázó bármely cselekménye sérti a Szervező, vagy más személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a Szervező a Pályázót kizárhatja a Versenyből.

A Szervező fenntartja a kizárólagos jogot a Verseny és a Versenyszabályzat bármely okból történő részbeni vagy teljes módosítására, a Verseny törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére a Verseny teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Verseny nem folytatható le a jelen Versenyszabályzatnak megfelelően. A Versenyszabályzat módosítását, illetve a Verseny esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Verseny weboldalán. A Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Versennyel és annak mechanizmusával kapcsolatosan a jogorvoslat kizárt!

Balkonkert Szápságverseny versennyel kapcsolatos minden jog fenntartva! A Pályázók nem szereznek semmiféle egyéb jogosultságot, mint amit a Szervező jelen Versenyszabályzat útján részükre kifejezetten biztosít.

 1. Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő:

Gardino Magyarország Kft.. (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 4. B. ép. 6. em. 2., www.gardino.hu, +36 30 495 5761,, email: segitunk@gardino.hu)

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja a Verseny menetének dokumentálása, ennek részeként a Pályázókkal történő kommunikáció, a Nyertes azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a Nyeremény adójogi elszámolása.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

A Nyertes vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:

- Vezetéknév, keresztnév,

- Születési idő (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 16. életévét betöltötte-e),

- a Pályázó lakhelyéül szolgáló Település neve

- email cím

- telefonszám

A Szervező a Nyertesek nevét (vezetéknév, keresztnév), a település nevét és Nyereményét Magyarország területén a nyilvánosságnak a Verseny lebonyolításáról való tájékoztatása érdekében közzé teheti a www.gardino.hu weboldalon, ill. a Gardino Facebook oldalán, továbbá a Verseny eredményéről beszámoló online közleményekben.

Az adatkezelés jogalapja:

A Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a Játékos az egyik fél.

A Nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettje

Gardino Magyarország Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Garda utca 4. B. ép. 6. em. 2..) honlap: www.gardino.hu, email: segitunk@gardino.hu), mint adatfeldolgozó.

 

Az adatkezelés időtartama:

 • A Nyertesek tekintetében: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Versenyt követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
 • A Nyeremények kiállítása, átadása és bizonylatolása érdekében történt adatátadást követően a Szervező valamennyi Pályázónak a Versennyel kapcsolatban kezelt személyes adatát törli.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 • A Pályázók és Nyertesek által megadott adatok tekintetében a Szervező marketing-, valamint pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes munkatársai.
 • Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:
 • Az adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.
 • Az adatkezelő ennek során megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
 1. Záró rendelkezések

  Jelen Versenyszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó. A Pályázók a Versenyben való részvétellel minden tekintetben elfogadják a jelen Versenyszabályzat minden rendelkezését.

  Sok sikert kívánunk a Versenyhez!

  Budapest, 2021. június 21.

  Gardino Magyarország Kft.
  Szervező